webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Ett robustare samhällsbygge: stärkt resiliens för att möta krig och kris
Ett krig rasar i Europa, och Sveriges säkerhetspolitiska läge har kommit i gungning. Utvecklingen är inte ny, men accelererar snabbt. En omläggning av försvarspolitiken med högre anslag och en svensk ansökan om medlemskap i militäralliansen Nato är två exempel på detta.

Men hur kan samhällsbyggandet och vi samhällsbyggare bidra till ett robustare Sverige i händelse av kris och krig?

Ta del av ett samtal mellan företag, organisationer, akademin, och myndigheter som Försvarsmakten, MSB och Lantmäteriet som ger konkreta exempel på hur samhällsbyggandet kan stärka Sveriges förmåga att klara "krigets krav".

Det handlar exempelvis om

Infrastruktur och anläggning
Stads- och samhällsplanering
Arkitektur
Transporter
Installationer och elförsörjning
Landfrågor

Mer information om panelister kommer inom kort – men anmäl dig redan i dag!

Aug 30, 2022 10:00 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading